Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Mapa serwisu | Wersja graficzna
 

Inspektor Ochrony Danych 

język migowywydruk do pliku pdf

iod@mzuk.pl

 

tel.: 32-335-04-47

 

Najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

 

25 maja na terenie całego obszaru Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r, znane jako RODO.

 

Administratorem danych osobowych jest  Miejski Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c

1.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest :

   - wypełnianie obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
   - zgoda osoby, której dane dotyczą

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

2.Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

    zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
    wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
    w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania;
    każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez MZUK można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@mzuk.pl Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich  (tel. 32 231-00-31), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

4.Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:

    innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym oraz do Urzędu Miejskiego w celu wykonywania zadań publicznych,

b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  lub z przepisów szczególnych. liczba odsłon strony: 1 040 
Logo Samorządu Gliwice

Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

tel. 32 231 00 31, faks 32 231 00 32

mzuk@mzuk.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP